Gezocht: een passende bestemming voor een bijzondere plafondschildering

Een bijzonder verzoek bereikte Ars Decora vanuit Rotterdam. Of wij eens wilden komen kijken naar een plafondschildering. afkomstig uit een tientallen jaren geleden gesloopt woonhuis aan de Singel 66 in Schiedam. Dit woonhuis van omstreeks 1880, werd eertijds bewoond door Henricus van Gent (1845-1922), directeur van de Schiedamse distilleerderij Fa. J.H. van Gent.


Het pand beschikte onder meer over een lift die met de hand bediend werd. De bijbehorende tuin was maar liefst 50 meter diep. Waarschijnlijk omstreeks 1890/1900 liet Van Gent een plafondstuk vervaardigden voor de salon, met een naturalistische voorstelling van bladeren. De voorstelling preludeert op de Art Nouveau. De 'op huiden gebouwde' woning begon scheef te zakken na het dempen van de singel. Het had de naam het meest scheef gezakte huis van Schiedam te zijn.

De toenmalige bewoner, beeldend kunstenaar Paul Beckman (1946-2000), heeft zich altijd beijverd voor het in goede staat houden van het plafondstuk. Toen het pand uiteindelijk gesloopt werd, heeft beeldend kunstenaar Harry Sengers (1948-2015) de schildering er uit gehaald, dit om te voorkomen dat het vernietigd zou worden. Sengers gebruikte het doek tijdens zijn solotentoonstelling 'Harmonische golven' in 1999 in TENT. Rotterdam.

Het doek is uit de losse hand gedecoreerd met kastanje- en druivenbladeren/trossen op een tweekleurig fond. Daarmee werd de illusie van leven in het groen gecreëerd. Het plafondstuk kent een eenvoudige geometrische opzet met een cirkelvormig middenveld en vier kwartronde hoekstukken. Het is niet bekend wie de decoratieschilder geweest is. Het doek oogt enigszins smoezelig en verdient een goede ‘schoonmaakbeurt’. Op één plek bevindt zich een circa 10 centimeter brede scheur, die volgens onze restaurateur betrekkelijk eenvoudig gerepareerd kan worden. Zo’n kleine beschadiging is niet zo vreemd voor een doek van ongeveer 120 jaar oud.


De schildering is op de correcte manier (met de voorstelling aan de buitenzijde) opgerold en opgehangen in het atelier dat als onderkomen dient. Op de foto’s oogt het vervuilde doek enigszins saai. Wie het in werkelijkheid aanschouwt heeft, raakt onmiddellijk onder de bekoring van dit 3.70 meter brede en circa 5 meter lange doek.

Graag komt de eigenaresse in contact met serieuze belangstellenden, die dit plafondstuk een tweede leven willen geven. Gelieve ons een mail te sturen als u interesse heeft.

Wanted: a suitable destination for a remarkable ceiling painting

A special request reached Ars Decora from Rotterdam. Whether we wanted to come and look at a ceiling painting. coming from a house that was demolished decades ago at the Singel 66 in Schiedam. This house from about 1880, was once inhabited by Henricus van Gent (1845-1922), director of the Schiedam distillery firm ‘J.H. van Gent’.

The property had, among other things, a lift that was operated by hand. The corresponding garden was no less than 50 meters deep. Probably around 1890/1900, Van Gent had a ceiling decoration made for the drawing room, with a naturalistic representation of leaves. The performance predates at Art Nouveau. The house, built 'on skins', began to collapse, after damping of the girth. It had the reputation to be the most skewed house in Schiedam.

The then resident, visual artist Paul Beckman (1946-2000), has always endeavored to keep the ceiling piece in good condition. When the building was eventually demolished, visual artist Harry Sengers (1948-2015) removed the painting, to prevent it from being destroyed. Sengers used the canvas during his solo exhibition 'Harmonic Waves' in 1999 in TENT. Rotterdam.

The canvas is hand-decorated with chestnut and grape leaves / bunches on a two-colored background. This created the illusion of living in green. The ceiling piece has a simple geometric design with a circular midfield and four quarter round corner pieces. It is not known who the decorative painter has been. The canvas looks slightly grimy and deserves a good 'cleaning'. In one place the canvas has a roughly 10 centimeter wide crack which, according to our restorer, can be repaired relatively easily. Such a small damage is not so strange for a canvas of about 120 years old.

The painting has been rolled up in the correct manner (with the image on the outside) and hung in the studio that serves as a shelter. The dirty cloth looks a bit dull in the photos. Whoever sees it in reality immediately falls under the charm of this 3.70 meter wide and approximately 5 meter long canvas.

The owner would like to get in touch with serious interested parties, who want to give this ceiling piece a second life. Please send us an e-mail in case you are interested.