Catalogus Schilderkunst

Welkom in de presentatie van onze collectie schilderkunst! U ziet hier ons gehele aanbod aan decoratieve schilderstukken en andere schilderkunstige genres. Per item bieden we u verscheidene gedetailleerde foto's en een uitgebreide tekstuele toelichting.

Heeft een werk uw aandacht getrokken en wilt u hierover meer informatie of wilt u het aankopen, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over hoe wij onze kunstwerken behandelen en restaureren en hun technische kwaliteit garanderen? Bezoek onze pagina over kunstrestauratie.


Catalogue of Paintings

Welcome to our catalogue of paintings! Here you will find our complete selection of decorative paintings and other genres in the art of painting. Per item we offer you several detailed pictures and an extensive explanation in text.

Have you seen something you like? Please contact us if you want to know more about an object of interest or wish to acquire it.

Do you want to know more about how we treat and restore our artworks and guarantee their technical quality? Please visit our page on art restoration.

FRANZ XAVER SIMM (1853-1918): twee paneeltjes

Franz Xaver Simm

Gesigneerd rechtsonder en gemonogrammeerd linksonder; verso stempel: Original von Franz Simm, IV 134, bestätigt von Robert Simm. Twee panelen 25 x 13 en 23 x 12 cm. Prijs € 1.450. Klik voor meer foto's en informatie.

Franz Xaver Simm: zwei Panele. Rechts unten unterschrieben und links unten monogrammiert; verso Stempel: Original von Franz Simm, IV 134, bestätigt von Robert Simm. Zwei Panele 25 x 13 und 23 x 12 cm. Preis € 1.450. Klicken Sie hier für deutsche Texte und mehr Fotos.

Franz Xaver Simm: two panels. Signed below right and monogrammed below left; verso stamp: Original von Franz Simm, IV 134, bestätigt von Robert Simm. Two panels, dimensions (frame excluded) 25 x 13 cm and 23 x 12 cm. Price € 1.450. Click for English text and more pictures.

Deze twee charmante paneeltjes bieden we als duo aan. Vanwege de stilistische overeenkomsten en het kleurenpalet komen ze juist als pendanten prima tot hun recht. De paneeltjes zijn in perfecte staat.

GEORGES CALLOT (1857-1903): Diana / herfst

Georges Callot: Diana

Gesigneerd rechtsonder, haardstuk (één stuk van twee), olieverf op doek, 101 x 69 cm. Prijs € 1.750. Klik voor meer foto's en informatie.

Georges Callot: chimney piece (one out of two), Diana / autumn. Signed below left, oil on canvas, dimensions 101 x 69 cm. Price € 1.750. Click for English text and more pictures.

Georges Callot: peinture de cheminée (une pièce de deux), Diana / automne. Signé en bas à gauche, huile sur toile, 101 x 69 cm. Prix € 1.750. Cliquez pour texte français et plus de photo's.

Van de Franse schilder Georges Callot bieden wij u twee zogenaamde haardstukken. Omdat vanwege hun formaat de kans gering is dat u er twee kunt plaatsen, bieden wij ze separaat aan. Maar als verbeelding van de bloemenweelde van het voorjaar en van de jacht (het najaar) horen ze eigenlijk onmiskenbaar bij elkaar.

GEORGES CALLOT (1857-1903): Flora / lente

Georges Callot: Flora

Gesigneerd linksonder, haardstuk (één stuk van twee), olieverf op doek, 101 x 69 cm. Prijs € 1.750. Klik voor meer foto's en informatie.

Georges Callot: chimney piece (one out of two), Flora / spring. Signed below left, oil on canvas, dimensions 101 x 69 cm. Price € 1.750. Click for English text and more pictures.

Georges Callot: peinture de cheminée (une pièce de deux), Flora / printemps. Signé en bas à gauche, huile sur toile, 101 x 69 cm. Prix € 1.750. Cliquez pour texte français et plus de photo's.

Van de Franse schilder Georges Callot bieden wij u twee zogenaamde haardstukken. Omdat vanwege hun formaat de kans gering is dat u er twee kunt plaatsen, bieden wij ze separaat aan. Maar als verbeelding van de bloemenweelde van het voorjaar en van de jacht (het najaar) horen ze eigenlijk onmiskenbaar bij elkaar.

ALFRED DUMONT (1828-1894): Portret van een jongedame

Alfred Dumont

Gesigneerd aan de rechterkant, olieverf op paneel, maten 27 x 20 cm (paneel), 36 x 31 cm (incl. lijst). Prijs € 1.950. Klik voor meer foto's en informatie.

Alfred Dumont: Portrait of a young girl. Signed on the right, oil on panel, dimensions 27 x 20 cm (panel), 36 x 31 cm (frame). Price € 1.950. Click for English text and more pictures.

Alfred Dumont: Portrait d'une jeune femme. Signé à droite, huile sur panneau, dimensions 27 x 20 cm (panneau), 36 x 31 cm (cadre). Prix 1,950 €. Cliquez pour texte français et plus de photo's.

Alfred Dumont: Porträt eines Jungmädchens. Bezeichnet rechts, Öl auf Panel, Abmessungen 27 x 20 cm (Panel), 36 x 31 cm (Rahmen). Preis € 1.950. Klicken Sie hier für deutsche Texte und mehr Fotos.

Het is ons opgevallen hoeveel mensen gefascineerd raken door dit kleine paneeltje met de schildering van een jongedame in lokale kledij. We kunnen alleen maar groot respect hebben voor de Zwitserse schilder Alfred Dumont, wiens kunstenaarschap groot genoeg was om zoveel persoonlijkheid over te brengen op zo’n relatief bescheiden paneel.

G.T. AMBROSIO: Pompejaanse schilderingen

G.T. Ambrosio

Ca. 1900, set van acht afzonderlijke werken, olieverf op papier, afmetingen 37 x 25 cm. Prijs: in overleg. Klik voor meer foto's en informatie.

G.T. Ambrosio: copies of Pompeian frescoes. Around 1900, series of eight separate pieces, oil on paper, dimensions 37 x 25 cm. P.o.d. Click for English text and more pictures.

G.T. Ambrosio: Pompejanische Gemälde. Ca. 1900, acht separate Werke, Öl auf Papier, Abmessungen 37 x 25 cm. Preis: in Absprache. Klicken Sie hier für deutsche Texte und mehr Fotos.

G.T. Ambrosio: peintures Pompéiennes. Environ 1900, ensemble de huit œuvres distinctes, huile sur papier, dimensions 37 x 25 cm. Prix: en consultation. Cliquez pour texte français et plus de photo's.

G.T. Ambrosio: pinturas Pompeyanas. Aprox. 1900, conjunto de ocho obras separadas, óleo sobre papel, dimensiones 37 x 25 cm. Precio: en consulta. Haga clic aquí para ver el texto en español y más fotos.

G.T. Ambrosio: 从庞贝城画的副本 。约1900年,一套八个独立的作品,纸上油,尺寸 37 x 25 厘米。价格:咨询。点击此处查看中文文字和更多照片

Deze acht zeer fraaie Pompeiaanse schilderingen zouden naar onze mening uitstekend tot hun recht komen aan de wand van een lange gang, of ter verlevendiging van een klassieke bibliotheek. Ze zijn waarschijnlijk omstreeks 1900 vervaardigd als chique souvenir aan Pompeii. Het betreft geschilderde kopieën van fresco’s uit het beroemde Huis van de Vettii, dat eerst in 1896 werd blootgelegd.

BOVENDEURSTUK (dessus-de-porte), pastoraal tafereel bij fontein

porte de dessus pastoraal

Olieverf op doek, ongesigneerd, Afmetingen zonder lijst 111 x 61 cm. Prijs in overleg. Klik voor meer foto's en informatie.

Door top painting (supraporte / dessus-de-porte), pastoral scene with fountain. Unsigned, oil on canvas, dimensions without frame 111 x 61 cm. P.o.d. Click for English text and more pictures.

Supraporte (dessus de porte), Hirtenszene mit Brunnen. Ohne Unterschrift, Öl auf Leinwand, Maße ohne Rahmen 111 x 61 cm. Preis nach Absprache. Klicken Sie hier für deutsche Texte und mehr Fotos.

Dit romantische bovendeurstuk heeft waarschijnlijk deel uitgemaakt van een ensemble bestaande uit geschilderde behangsels en een schoorsteenstuk. Het arcadische tafereel refereert aan schilderingen uit de Gouden Eeuw van een Aelbert Cuyp of Nicolaes Berchem.

BOVENDEURSTUK (dessus-de-porte), “Venus en Adonis”

porte de dessus venus en adonis

Olieverf op doek, brunaille, ongesigneerd, afmetingen 91 x 46 cm. Prijs € 350. Klik voor meer foto's en informatie.

Door top painting (supraporte / dessus-de-porte), "Venus and Adonis". Oil on canvas, brunaille, unsigned, dimensions 91 x 46 cm. Price € 350. Click for English text and more pictures.

Supraporte (dessus-de-porte), "Venus und Adonis". Öl auf Leinwand, brunaille, unsigniert, Maße 91 x 46 cm. Preis 350 €. Klicken Sie hier für deutsche Texte und mehr Fotos.

Dessus- de-porte / supraporte, "Vénus et Adonis". Huile sur toile, brunaille, non signée, dimensions 91 x 46 cm. Prix 350 €. Cliquez pour texte français et plus de photo's.

Wij bieden u hier een zeldzaam bovendeurstuk aan, dat afkomstig is uit de eindtijd van de decoratieschilderkunst in het wooninterieur (rond 1920). Meer informatie over bovendeurstukken vindt u in ons blog. Het hier getoonde stuk heeft deel uitgemaakt van een betimmering, vandaar dat de lijst ontbreekt.

BOVENDEURSTUK (dessus-de-porte) slapende putti / bacchanten

porte de dessus slapende putti

Olieverf op doek, ongesigneerd, in originele vergulde lijst, afmetingen 55 x 44 cm (schildering), 70 x 59 cm (incl. lijst). Prijs € 850. Klik voor meer foto's en informatie.

Door top painting (supraporte / dessus-de-porte), Sleeping putti / bacchants. Oil on canvas, unsigned, in original gilded frame, dimensions 55 x 44 cm (painting), 70 x 59 cm (frame). Price € 850. Click for English tekst and more pictures.

Dessus-de-porte / supraporte, Putti / des bacchants endormi. Huile sur toile, non signée, dans cadre doré d'origine, dimensions 55 x 44 cm (peinture), 70 x 59 cm (cadre inclus). Prix 850 €. Cliquez pour texte Français et plus de photo’s.

Supraporte (dessus-de-porte), Schlafputti / Bacchants. Öl auf Leinwand, unsigniert, in original vergoldetem Rahmen, Maße 55 x 44 cm (Gemälde), 70 x 59 cm (inkl. Rahmen). Preis € 850. Klicken Sie hier für deutsche Texte und mehr Fotos.

Schilderkunst en decoratie komen samen in deze charmante en door de antieke lijst toch ook monumentale brunaille van twee putti, die omringd door truiventrossen een diepe roes lijken uit te slapen. Het betreft van oorsprong een bovendeurstuk dat was opgenomen in negentiende eeuwse paneelbetimmering, maar het komt ook als los element in een modern interieur zeer tot zijn recht.

GEORGE GOODWIN KILBURNE (1839-1924): Schaakmat

George Goodwin Kilburne: Chessmate

Gesigneerd linksonder, aquarel, maten 24 x 17 cm (aquarel), 41 x 34 cm (incl. lijst). Prijs € 650. Klik voor meer foto's en informatie.

George Goodwin Kilburne: Chessmate. Signed below left, watercolor, dimensions 24 x 17 cm (watercolor), 41 x 34 cm (frame). Price € 650. Click for English text and more pictures.

Deze sfeervolle aquarel van van George Goodwin Kilburne past in een Europese, en niet in de laatste plaats Engelse (o.a. William Hogarth) traditie van ‘conversation pieces’, waarin personen of types worden geportretteerd in een meer of minder spannende interactie en in een vaak betekenisvolle omgeving. Het ongebruikelijk rijke kleurgebruik en vooral de prachtig in wit opgehoogde jurk geven blijk van de hoge capaciteiten van Kilburne als aquarellist.

PIETER JAN (PIERRE JEAN) VAN DER OUDERAA (1841-1915): Portaal van de San Marco-basiliek

Pieter Jan van der Ouderaa

Een dame die de San Marco verlaat deelt aalmoezen uit. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder, olieverf op doek, afmetingen 88 x 68 cm (zonder lijst), 113 x 93 cm (incl. lijst). Prijs op aanvraag. Klik voor meer foto's en informatie.

Pierre Jean van der Ouderaa: Portal of St. Mark’s Basilica (A lady who leaves the San Marco gives alms). Signed and dated below right, oil on canvas, dimensions 88 x 68 cm (canvas), 113 x 93 (frame). P.o.d. Click for English text and more pictures.

Pieter Jan (o Pierre Jean) van der Ouderaa: Portale della Basilica di San Marco a Venezia (Una signora che lascia la chiesa San Marco fa l'elemosina). Firmato e datato in basso a destra, olio su tela, di formato 88 x 68 cm (senza cornice), 113 x 93 cm. Prezzo su richiesta. Clicca per il testo italiano e altre foto.

Iedereen die Venetië heeft bezocht of goed kent zal vallen voor dit sfeervolle doek van de Portico van de San Marco-basiliek. Door het krachtige perspectief waarin de rijk versierde bogen zijn weergegeven, een perspectief dat versterkt wordt door de verschillende groepjes figuren, wordt men als het ware zelf de portico in getrokken.

FRIEDRICH (FRITZ) MARTIN (1859-1932): Faust ontmoet Gretchen voor de kerk

Friedrich Martin

Gesigneerd linksonder, olieverf op doek, afmetingen 80 x 62 cm (doek), 100 x 82 cm (incl. lijst). Prijs € 1.750. Klik voor meer foto's en informatie.

Friedrich (Fritz) Martin: Faust meets Gretchen in front of the church. Signed below left, oil on canvas, dimensions 80 x 62 cm (canvas), 100 x 82 cm (frame). Price € 1.750. Click for English text and more pictures.

Friedrich (Fritz) Martin: Faust trifft Gretchen vor der Kirche. Unten links signiert, Öl auf Leinwand, Abmessungen 80 x 62 cm (Leinwand), 100 x 82 cm (inkl. Rahmen). Preis € 1.750. Klicken Sie hier für deutsche Texte und mehr fotos.

Met dit prachtige klassieke doek van de Duitse schilder Friedrich (Fritz) Martin biedt Ars Decora u een fascinerend verhalend werk dat een grote decoratieve kracht bezit. De sterke theatrale lading is niet voor niets: het betreft een scène uit Goethes Faust.

OTTO EERELMAN (1839-1926): Communiemeisje

Otto Eerelman

Gesigneerd rechtsonder, aquarel, maten zonder lijst 16 x 12 cm (ovaal). Prijs € 525. Klik voor meer foto's en informatie.

Otto Eerelman: Communion girl. Signed below right, watercolor, dimensions without frame 16 x 12 cm (oval). Price € 525. Click for English text and more pictures.

Otto Eerelman: Fille de communion. Signé en bas à droite, aquarelle, formats sans cadre 16 x 12 cm (ovale). Prix 525 €. Cliquez pour texte français et plus de photo's.

Een vertederende kleine aquarel van een meisje dat ter communie gaat, bijbeltje in de hand; gevat in een decoratief lijstje getooid met een bijzonder toepasselijke strik. Zowel aquarel als lijst zijn puntgaaf.

WILLY MARTENS (1856-1926): Portret van Greta Eschauzier

Willy Martens

Gesigneerd rechtsonder; olieverf op doek, gemaroufleerd, maten zonder lijst 58 x 48 cm (ovaal). Prijs € 1.100. Klik voor meer foto's en informatie.

Willy Martens: Portrait of Greta Eschauzier. Signed below right; oil on canvas, marouflé, dimensions without frame 58 x 48 cm (oval). Price € 1.100. Click for English text and more pictures.

Dit subtiel getoonzette portret is een fraai voorbeeld van de buitengewone portretschilderkwaliteiten van Willy Martens, een schilder die met name faam heeft verworven als hofschilder van Koningin Wilhelmina. Het schilderij is in perfecte conditie en gevat in de originele lijst.

Kopie naar PETER PAUL RUBENS en FRANS SNYDERS: Christus en Johannes de Doper als kinderen met twee engelen

Rubens en Snyders - kopie

Olieverf op doek, afmetingen 130 x 86 cm (incl. lijst), 120 x 76 cm (doek). Prijs € 795. Klik voor meer foto's en informatie.

Copy of Peter Paul Rubens en Frans Snyders: Christ and John the Baptist as children with two angels. Oil on canvas, dimensions 130 x 86 cm (frame included), 120 x 76 cm (canvas). Price € 795. Click for English text and more pictures.

Dit vrolijke en kleurrijke bovendeurstuk, een kopie naar een antiek stuk, vormt zeker gezien zijn formaat juist in een modern interieur een bikvanger van jewelste. Er zijn meer kopieën van dit stuk bekend, maar deze kopiist beheerste zijn ambacht uitstekend. Deze kwaliteitsvolle kopie dateert van na 1900 en toont wat ons betreft hoe een ambachtelijke kopie in deze tijd een nieuwe betekenis kan krijgen als autonoom kunststuk.

JOSEPH MIDDELEER (1865-1934): Begijnhof (Brugge)

Joseph Middeleer: Begijnhof

Gesigneerd rechtsonder, olieverf op doek , maten zonder lijst 90 x 118 cm. Prijs € 2.450. Klik voor meer foto's en informatie.

Joseph Middeleer: Beguinage (Bruges). Signed below right, oil on canvas, dimensions without frame 90 x 118 cm. Price € 2.450. Click for English text and more pictures.

Let goed op de maten van dit indrukwekkende schilderstuk van Joseph Middeleer. Kunt u dit schilderij de ruimte geven die het vraagt, dan creëert u een overtuigend rustpunt in uw interieur. De gewaagde felle groenen in het gras, de blauwe gloed op de dakpannen en de violet gekleurde wolken trekken u het schilderij in als in een droom. Van nabij is de toets van de meester in de pasteuze verf letterlijk voelbaar.

Recent door ons verkocht / recently sold by us:

PAUL ROUSSEL

NICOLAAS STEFFELAAR


GEORGE-EMILE WAGNER


WILLEM ADRIANUS FABRI