PIETER JAN (of PIERRE JEAN) VAN DER OUDERAA (1841 - 1915): Portaal van de San Marco-basiliek in Venetië (een dame die de San Marco verlaat deelt aalmoezen uit)

Gesigneerd en gedateerd rechtsonder: P vd Ouderaa Venezia 1868, olieverf op doek, afmetingen 88 x 68 cm (zonder lijst), 113 x 93 cm (incl. lijst). Prijs € 1.750.

Iedereen die Venetië heeft bezocht of goed kent zal vallen voor dit sfeervolle doek van de noordelijke portico van de San Marco-basiliek. Door het krachtige perspectief waarin de rijk versierde bogen zijn weergegeven, een perspectief dat versterkt wordt door de verschillende groepjes figuren, wordt men als het ware zelf de portico in getrokken. Hoewel het een ezelschildering is heeft het alle kwaliteiten van een uitmuntend decoratiestuk. De mozaïeken op de gewelven van de San Marco zijn levensecht geschilderd. Het goud glanst de beschouwer in de ogen. Het historische tafereel verbeeldt een episode uit de gloriedagen van de Dogestad. Zonlicht en schaduw wisselen elkaar zodanig af dat het doek als het ware tot leven is gebracht. zelfportretDe decoratieve kracht van het schilderwerk gaat buiten het doek verder in de prachtige historische lijst, die byzantijns aandoet en gekleurd is in Florentijns goud. De kwaliteit van de compositie en de sfeer die de figuren oproepen zijn een bewijs van de kwaliteiten van deze Vlaamse schilder.

Pieter van der Ouderaa (rechts ziet u een zelfportret) werd geboren in Antwerpen en bezocht daar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Hij genoot onderwijs van de directeur van de Academie de historieschilder Nicaise de Keyser. Als decoratieschilder heeft de Keyser veel opdrachten voor wandschilderingen in binnen- en buitenland verricht. Ook Ouderaa heeft zich onderscheiden als decoratieschilder. Zo bracht hij onder meer wandschilderingen aan in het gebouw van het Antwerpse Gerechtshof. In 1866 maakte Ouderaa een studiereis door Italië en het Midden-Oosten. Na zijn terugkeer in België in 1869 werd hij benoemd tot leraar historieschilderkunst aan zijn alma mater. Naast de historiestukken - Ouderaa was een groot bewonderaar van Hendrik Conscience - heeft hij met veel succces de portretkunst en het genretafereel beoefend. In 1893 ondernam Van der Ouderaa nogmaals een studiereis ditmaal naar Palestina. Ouderaa geldt als een traditionele schilder in de academische traditie van zijn leermeester. Wat hij met de academieschilders gemeen heeft zijn de voortreffelijke detaillering en stofuitdrukking. Waarin hij verschilde van de generatie voor hem is de naturalistische trant van zijn schilderkunst. Die staat in schril contrast met het door zijn voorgangers beleden verheven academisme. De schilderijen van Ouderaa ademen daarentegen gevoel en warmte. Ouderaa zou veel eerbewijzen in de wacht slepen o.a. op tentoonstellingen in Berlijn, Amsterdam en Lyon. Tot op hoge leeftijd zou hij als docent verbonden zijn aan het Hoger Academisch Gesticht in Antwerpen. Diverse musea bezitten werken van Ouderaa waaronder die in Antwerpen, Breda, Brussel en Groningen.

Het sfeervolle en verhalende doek dat Ars Decora van deze Vlaamse meester aanbiedt werd door Ouderaa in 1868 in Venetië geschilderd. Het is volstrekt duidelijk waarom Ouderaa een jaar na dit doek te hebben geschilderd tot het leraarschap werd geroepen. Het doek is in goede conditie en recent licht gereinigd en gevernist. Het doek is aan de randen met band versterkt, dit is in een ver verleden gebeurd en valt weg onder de lijst.

Pieter Jan van der Ouderaa 116-1

Pieter Jan van der Ouderaa 116-2

Pieter Jan van der Ouderaa 116-3

Pieter Jan van der Ouderaa 116-4

Pieter Jan van der Ouderaa 116-5

Pieter Jan van der Ouderaa 116-6

Pieter Jan van der Ouderaa 116-7

Pieter Jan van der Ouderaa 116-8