Op bezoek in villa Rams Woerthe

Op bezoek in de laat-19e eeuwse villa Rams Woerthe in Steenwijk, trof ons de overeenkomst tussen twee haardstukjes met putti, en de brunaille met slapende putti die Ars Decora in collectie heeft. Oordeelt u zelf! Het laat ook zien dat, wat wij geïdentificeerd hebben als bovendeurstuk, ook best een haardstuk kan zijn geweest. In elk geval een fraai voorbeeld van welke plek een dergelijk stuk historisch gezien innam in een interieur. Wat niet wegneemt dat deze brunaille in zijn fraaie originele lijst ook aan een moderner interieur een geheel eigen lading kan geven.