GEORG STURM (1855 - 1923): De smedende Nibelungen van Alberich

Aquarel, afmetingen 27 x 17 cm (aquarel), 36 x 26 cm (incl. lijst). Prijs € 650.

Met veel genoegen brengen we deze vrolijke aquarel van Georg Sturm onder uw aandacht. Het betreft vermoedelijk een ontwerpsegment, wellicht voor een operadecor, aangezien we mogen aannemen te maken hebben met twee van Alberich’s smedende dwergen, de Nibelungen, uit de Ring van Richard Wagner. Als decorateur van het Rijksmuseum in Amsterdam – zijn schilderingen zijn recent in ere hersteld – is het niet moeilijk te veronderstellen dat Sturm zich aangetrokken voelde tot Wagner.

George Sturm werd in 1855 in Wenen geboren. Hij kreeg onderricht aan de vermaarde Wiener Kunstgewerbeschule waar ook Klimt werd opgeleid. Twee van zijn docenten waren zijn vader Friedrich Sturm en Ferdinand Laufberger, de toentertijd meest vooraanstaande decoratieschilder in Wenen. Evenals Klimt zou Sturm Laufberger assisteren bij de uitvoering van decoratief schilderwerk. Sturm werd ca. 1881 door Pierre Cuypers gevraagd als decoratief ontwerper voor het Rijksmuseum. Vanaf 1882 was hij als docent verbonden aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid. Prof. Huib Luns zou Sturm later kenschetsen als de meest bekwame docent decoratieve schilderkunst in ons land.

De vele decoratieschilderingen en tegeltableaus voor het Rijksmuseum vormen het opus magnum van Sturm. Bij de heropening van het gebouw is er zowel in ons land als internationaal veel aandacht geschonken aan zijn werk voor Cuypers. De karakterisering van deze cultuurtempel als ‘Gesammtkunstwerk’ is mede zijn verdienste. Andere bekende gebouwen die door Sturm versierd werden zijn het Amsterdamse Centraal Station, het woonhuis van Cuypers, de voormalige Statenzalen van de provincies Drenthe en Overijssel en de hal van het Academiegebouw van Utrecht. Van Sturm zijn ook verschillende feestdecoraties bekend onder meer de versiering van paleis Noordeinde ten behoeve van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Sturm had een grote reputatie als ontwerper. Veel van zijn ontwerpen werden gepubliceerd in ‘Dekorative Vorbilder’, een belangrijke internationale periodiek op het gebied van de decoratieve schilderkunst. Zowel Koningin Wilhelmina als Keizer Franz Joseph zouden werk van Sturm aanschaffen op tentoonstellingen.

Kunstwerken van Sturm komen zelden in de handel. Ars Decora is er dan ook trots op een ontwerp van zijn hand te kunnen aanbieden, te weten de smedende dwergen uit de beroemde opera ‘Der Ring des Nibelungen’ van Richard Wagner. Uitvoerig onderzoek heeft nog geen verklaring opgeleverd over de ontstaansgeschiedenis. Mogelijk was het ontwerp bedoeld als decorstuk. In een recent commentaar werd over de schilderingen van Sturm in het Rijksmuseum gezegd dat deze lijken te zijn ontworpen voor een opera van Wagner. Dat is veelzeggend. Deze kleine en leuke aquarel in zuivere jugendstil is in voortreffelijke conditie en heeft geen bijzondere verkleuringen of schade. Het passepartout is recent vernieuwd.

Georg Sturm 127-1
Georg Sturm Nibelungen 127-2
Georg Sturm Nibelungen 127-3