DANIEL MAROT (1663 - 1752): De groote gehoor-zaal in Den Haag (Trêveszaal)

Linksonder in plaat D. Marot del. et fecit. Ets en gravure, vervaardigd te Den Haag. 38 x 70 cm (etsplaat), 60 x 93 cm (incl. lijst).
Prijs € 495.

Deze prent van de Trêveszaal is voor het eerst uitgegeven te Den Haag in 1697, ter gelegenheid van de opening van de zaal (in 1696); een exemplaar hiervan bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum . Zoals in die tijd gebruikelijk volgden diverse heruitgaven van deze prent, de prent van de zaal als zodanig bleef daarbij ongewijzigd maar de tekstuele toelichting werd gewijzigd. Het door ons aangeboden exemplaar moet begin 18e eeuw zijn uitgegeven als latere druk. De prent benadrukt de architectuur en decoraties van de zaal, maar de afbeelding en benoeming van de leden van de Staten-Generaal en verschillende buitenlandse gezanten maakt de prent ook geschiedkundig van belang.
De van oorsprong Franse bouwmeester Daniël Marot, die voornamelijk vanuit Nederland werkte, ontwierp de zaal in opdracht van de Staten-Generaal der Zeven Verenigde Nederlanden. DeTrêveszaal werd in 1697 in gebruik genomen. De leden van de Staten-Generaal hielden hier hun eerste vergaderingen. De Trêveszaal heeft nog steeds een prominente plek in het Nederlands staatsbestel als de vaste vergaderzaal van de ministerraad en wordt gebruikt voor officiële ontvangsten van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

De zaal in de stijl van Louis XIV vormt het hoogtepunt uit het werk van Daniel Marot. In Frankrijk had de Barok een meer ingetogen classicistisch karakter, maar Marot ontwikkelde in Nederland een geheel eigen en meer uitbundige interpretatie. Het plafond draagt het thema ‘de Eendracht van de Zeven Provinciën’ en is vervaardigd door Theodorus van der Schuer. Iedere provincie wordt uitgebeeld door een maagd, die het wapen van de provincie draagt. In het midden van de schildering is de Nederlandse Maagd te zien als personificatie van de Unie van de Provincies. Het geschilderde plafond wordt gedragen door twaalf kariatiden. Aan de wanden zijn schilderijen met portretten van stadhouders en allegorische voorstellingen.

In deze monumentale prent beeldt Marot zijn eigen werk met veel aandacht voor detail en toch krachtig af. In tegenstelling tot enkele andere exemplaren die wij hebben gezien, is deze prent in perfecte conditie en geheel vrij van vlekken, verkleuringen en scheuren.

Daniël Marot Trêveszaal 111-1

Daniël Marot Trêveszaal 111-2

Daniël Marot Trêveszaal 111-3

Daniël Marot Trêveszaal 111-4

Daniël Marot Trêveszaal 111-5

Daniël Marot Trêveszaal 111-6